Regulamin Sklepu Internetowego FASOINFORMACJE O SPRZEDAWCY:

Siedziba Firmy
i Salon Sprzedaży

FASO                                          
ul. Złotowska 63B                                       
60-184 Poznań                                                      
tel.: 61 670 73 09                                                  
NIP: 779-119-98-97  Regon:
RAIFFEISEN BANK POLSKA nr konta: 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107ZAMÓWIENIA:


1. Firma FASO prowadzi sprzedaż złotych obrączek za pośrednictwem sieci internet.

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez strony www.faso.pl i www.faso.com.pl całodobowo.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie.

5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Firma FASO potwierdzi klientowi przyjęcie i realizację zamówienia przesyłając pocztą elektroniczną na wskazany adres stosowną wiadomość.

6. Informacje dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.

7. Klient ma prawo do zmiany lub wycofania zamówienia do czasu wysłania przez sklep wiadomości potwierdzającej wysyłkę towaru.

8. Firma FASO zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia jeżeli formularz został nieprawidłowo wypełniony lub jeżeli brakuje w nim danych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie do 14 dni roboczych na podany w formularzu adres. Firma kurierska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 18. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo. Kurier może również telefonicznie umówić się z klientem na odbiór przesyłki jednak sprzedawca nie ma na to bezpośredniego wpływu i zależy to tylko od kuriera.

2. Zamówione wyroby klient może odebrać osobiście w salonie firmowym FASO po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

CENY:

1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Do każdego zakupionego produktu należy doliczyć koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostarczenia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego.

PARAGONY I FAKTURY:

1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.

2. Paragon lub fakturę VAT należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

PŁATNOŚCI:

1. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione produkty:

- gotówka - odbiór osobisty w salonie FASO po uprzedniej wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu
RAIFFEISEN BANK POLSKA 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia

- przelew na rachunek sklepu
RAIFFEISEN BANK POLSKA 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia

- opłata przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki po uprzedniej wpłacie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu
RAIFFEISEN BANK POLSKA 26 1750 0012 0000 0000 2632 3107, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia


ZWROT ZAMÓWIONEGO PRODUKTU:

1. Klient ma prawo zwrócić zakupione wyroby bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów"

2. Klient zobowiązany jest do wysłania na własny koszt zwracanego produktu w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu wraz z paragonem lub fakturą VAT, metkami i certyfikatami którymi opatrzony był produkt

3. Zwracany produkt nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania bądź przerabiania itp.

4. Zwrot nie obejmuje wyrobów, w których Klient podczas zamawiania wprowadził jakiekolwiek modyfikacje oraz obrączek odebranych osobiście w salonie firmowym FASO.

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty.

6. Zwrot zapłaty Klientowi nastąpi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

GWARANCJA:

1. Firma FASO udziela wieczystej gwarancji producenta na wady fabryczne.

2. UWAGA! Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji wyrobów!

REKLAMACJE:


1. Klient ma prawo reklamować zakupione produkty w przypadku wystąpienia wad produktu, w tym celu należy odesłać reklamowany towar na adres siedziby firmy:
FASO
ul. Złotowska 63B
60-184 Poznań

3. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć kserokopię paragonu bądź faktury VAT oraz krótką informację z opisem wady.

2. Produkty zakupione w sklepie internetowym można również reklamować osobiście, dostarczając je bezpośrednio do salonu firmy pod adresem:
FASO
ul. Złotowska 63B
60-184 Poznań

3. W przypadku stwierdzenia wad produktu wynikających z winy producenta, Sprzedawca naprawi bądź wymieni produkt na nowy i odeśle na własny koszt w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

DANE OSOBOWE:

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012

2. Firma FASO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej FASO.


Życzymy udanych zakupów
FASO Obrączki Ślubne